מדיניות ביטול זו הוכנה על ידי המחולל שלנו, עם שינויים קלים בעיצוב, בטקסט ובעימוד.

רמת ההגנה

אנחנו, באתר מדיניות פרטיות, מספקים את השירות בהתאם לחוק, ולכן מדיניות ביטול העסקה והחזרת המוצרים שהכנו כאן באה לספק מידע על זכויותך לאחר הרכישה. אנחנו מספק׊׉ שירותים ומוצרים אך ורק לעסקים אחרים והשימוש בשירותים אסור על מי שמוגדר׮ כצרכן לפי חוק הגנת הצרכן, כלומר מי שמשתמש׮ בשירות למטרות אישיות, ביתיות או משפחתיות. במצב כזה, ההגנות על פי חוק הגנת הצרכן לא יחולו על מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים זו, אלא רק האמור במדיניות עצמה.

הגנות נוספות שהן חובה על פי חוק

בנוסף לכל ההגנות והזכויות שנפרט במסמך זה, הרי שאנחנו לא מספקים הגנה נוספת לאזרחי׊׉ ותיק׊׉, עול׊׉ חדש׊׉ ו׭נש׊׉ עם מוגבלויות כיוון שלא מדובר על עסקת רוכלות או עסקת מכר מרחוק הכוללת שיחה.

רוכלות

לפי החוק, "רוכלות" היא "הצעת עסקה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו או לקרבתם, וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו (להלן – מקום הצרכן), או פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, למקום הצרכן כדי לקשור עסקה".

אנחנו לא מספק׊׉ שירותים ברוכלות ולכן זכות הביטול של עסקאות ברוכלות לא חלה על התקשרותי עם הצרכנ׏.

מכר מרחוק

לפי החוק, עסקת "מכר מרחוק" היא התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

העסקה היא לטובין פסידים, מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכנ׏ בעקבות העסקה או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכנ׏ פתח את אריזתם המקורית ולכן אין זכות ביטול.

המדיניות לא באה להקטין זכויות נוספות על פי דין. במקרה בו מדיניות זו לא מובנת, אנא צרו קשר עם יהונתן קלינגר בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected].