Generate A GDPR Compliant Privacy Policy

מדיניות פרטיות היא מסמך משפטי. מטרת המסמך היא להבהיר למשתמשי האתר או האפליקציה שלך מה השימושים שאתה מבצע במידע הפרטי שלהם, מהם הגורמים הזכאים למידע, וכיצד הם יכולים לקבל טיפול אם הם נפגעו. מדיניות פרטיות היא מסמך שמשקף את ההסדר הקבוע בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.

בדרך כלל, מדיניות פרטיות היא מסמך לא קריא, ורוב האנשים מאמינים שעצם קיומה של מדיניות פרטיות שומרת על הפרטיות שלהם. אבל הדבר לא חייב להיות כך.

הגישה שאני מציע היא כתיבה של מסמך שמשקף את המידע שהמוצר שלכם שומר באמת, תוך שימוש בשפה קריאה ושמירה על כל זכויות המשתמשים.

אם תרצו, אנו נשוחח, נעבור על האפליקציה או האתר שלכם, ננתח מה השימושים שאתם צריכים, נבין את הסיכונים במידע, ונכתוב יחד מדיניות פרטיות שתתאים לכם לאתר. אם לא? אז יש לנו את המחולל בשביל מקרים פשוטים יותר.

לא מאמינים? קראו את מדיניות הפרטיות שהמחולל יצר לאתר הזה.

 

  Generate A GDPR Compliant Privacy Policy
סגירת תפריט