הטופס הזה נועד ליצירה של תקנון גנרי למועדון לקוחות. הוא לא מחליף ייעוץ משפטי או בדיקה של טפסים, והוא לא מחליף בדיקה של המסמכים שצריך לבדוק. אנא בדקו מה החובות שחלות עליכם על פי חוק על ידי עורך דין. הטופס מיועד לתקנון בסיסי למועדון חברים שנותן הטבות, גובה דמי חבר מדי פעם. הוא לא כולל את מדיניות הפרטיות שדרושה לצורך התקנון.

על ידי שימוש במחולל זה את׌‬ משחרר׍ אותי מכל אחריות בנוגע למסמך, ומודע׍ לכך שהשירות לא מחליף עבודה של עורכ׍ דין.