אתר זה מיועד ליצירת מדיניות פרטיות אוטומטית. מלא את הטופס ותקבל מיד במייל מדיניות פרטיות מקצועית, מותאמת אישית, שנוצרה על ידי מחשב. המדיניות ניתנת AS-IS וללא כל אחריות לטיבה. אני שב ומדגיש: היא לא מחליפה ייעוץ משפטי, היא לא הופכת אותנו לעורך דין ולקוח, ואני לא האדם שכתב אותה. אני מחזיק בזכויות למערכת, אבל באמת, באמת, כדאי שתקחו עורך דין שיעבור עליה בתשלום ויבדוק שהכל בסדר ומתאים.

יש גם גרסא רב-מגדרית למי שרוצה להתקדם ל-2021. היא עם עיצוב טוב יותר, שפה ברורה יותר, וקריאה יותר.

5/5