אחת הדרישות בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) אשר נכנסו לתוקף בחודש מאי 2018 היא הדרכות תקופתיות לעובדים במאגרי מידע עם רמת בטיחות גבוהה או בינונית. במהלך השנים סיפקתי עשרות הדרכות כאלו לעובדים, וישבתי יחד עם גורמים מקצועיים להכין עובדים לטיפול במידע רגיש במאגר ולהבהיר להם את הסיכונים בשימוש לא מורשה במידע.

אם תרצו, תוכלו גם אתם להזמין אותי להדרכה במקום העבודה שלכם.