אני מציע את שירותי כממונה על הגנת פרטיות לארגונים נבחרים. השירות בהתאמה חודשית ומספק לארגונים את השירותים הדרושים לצורך התמודדות עם נושא הגנת הפרטיות, וכוללים:

  • סקר פרטיות (Data Protection Impact Assessment): תהליך בו נעבוד יחד על המידע הנאסף במאגר, התהליכים בהם המידע נקלט, העיבוד של המידע ונתכנן את מזעור המידע הנדרש.
  • בדיקת ספקי מיקור חוץ למאגר: נבדוק יחד את הגורמים המקבלים גישה למידע וננתח האם הם מיישמים אמצעים נאותים להגנה בהתאם לחוק ולתקנות.
  • הכנת מסמך הגדרות המאגר ורישום מאגר המידע: הכנת המסמכים הדרושים לרשות להגנת הפרטיות לצורך הרישום, והגשת המסמכים הדרושים.
  • הכנת מדיניות פרטיות (Privacy Policy) או התאמת מסמך קיים: נעבור על המסמכים הקיימים וננסח מדיניות פרטיות מכילה, פשוטה, קריאה ושמסבירה למשתמשים את המידע הנשמר על אודותיהם.
  • קבלת תלונות מנושאי מידע והכנת דוחות תקופתיים: ככל שיתקבלו תלונות על עיבוד מידע במאגר אבחן את הנושא מול העובד׊׉ ומנהלי המאגר, אכין דוחות ומענה לנושאי המידע שהתלוננו ואדאג לכך שהארגון יטמיע את הלקחים ויציע לאותם ׭נשים תיקון לבעיות.
  • הדרכת עובדי׊׉ תקופתית: הדרכת העובד׊׉ בנושאי הגנת הפרטיות ככל שהדבר דרוש.

השירות לא מחליף את "מנהל המאגר" או "ממונה אבטחת מידע", אלא מוסיף תפקיד נוסף לצידם של ממונה הגנת פרטיות עצמאי, חיצוני, שמאפשר זאת. השירות כולל התכתבות בדואר אלקטרוני ושיחות רבעוניות. למען הסר ספק וכדי לשמור על אבטחת המידע ועל תקשורת קורקטית, השירות לא כולל כל תקשורת בתוכנות מסרים מידיים כמו WhatsApp או Telegram ולא ניתן לצור עמי קשר בנושאי עבודה באמצעים אלה.

התמחור לשירות מבוסס על היקף נושאי המידע באתר, ועל היקף התלונות והדוחות שידרשו. השירות מיועד למאגרים ברמת האבטחה הבסיסית או למאגרים המנוהלים על ידי יחיד׌ בלבד.

ענ׊ על השאלון הבא ונתחיל לעבוד יחד: